BOKA TID

040 - 65 66 660

Ett besök – Ett förändrat liv!

Botulinum toxin

Botulinum toxin är en injektionsbehandling av ett ämne mot fina linjer och rynkor som kallas även för botulinumtoxin typ A. En injektion med Botulinum är idag den vanligaste estetiska behandlingen för att få bukt med rynkor och fina linjer i ansiktet. Behandlingen används så väl vid åderrynkor som vid så kallade ”skrattrynkor” eller fina linjer som uppstår vid ansiktsrörelser.

BotoxEn injektionsbehandling med Botulinum kan hjälpa dig som upplever kråksparkar kring ögon eller den ”arga rynkan” mellan ögonbrynen men kan även användas som behandling vid asymmetri i ansiktet. Botulinumtoxin typ A är ett ämne som blockerar den nervsignal som gör att muskeln drar sig samman och bildar en rynka men kan även användas i medicinskt syfte. Injektioner kan användas för att motverka muskelspänningar, svårare svettning, tandagnisslan och migrän. Kontakta gärna våra certifierade personal för mer information om detta. Vår tandläkare kan också hjälpa dig för dina besvär med tandagnisslan och eventuellt huvudvärk till följd av spasmer i dina tuggmuskulatur (masettermuskulaturen).

Besvärande handsvett eller armhålesvett kan också framgångsrikt behandlas med Botulinum.

Kan jag behandlas med botulinum?

Injektioner med Botulinum kan användas för att motverka en rad olika problem och åkommor. Vanligen används botulinom toxin som behandling mot redan existerande rynkor eller besvär men kan även vara lämpligt i rent förebyggande syfte. När du bokar tid för konsultation inför injektion med Botulinum kommer du att träffa vår läkare och tillsammans går ni igenom dina besvär.

Det finns många fördelar med Botulinum och en av anledningarna till att behandlingen är så populär är dess effektivitet. Det är en relativt liten och säker behandling som alltid utförs av en certifierad läkare eller sjuksköterska och patienten upplever sällan något obehag varken under eller efter behandlingen.

Dock är Botulinum behandlingar inte permanenta utan måste göras om efter ca tre till sex månader. Behandlingen ska alltid utföras av en certifierad sköterska eller läkare eftersom en icke korrekt utförd Botulinum behandling kan resultera i något som kallas för hängande muskulatur. Injektion med Botulinum är relativt smärtfri men det kan uppstå blåmärken runt känsligare områden. Dessa bör dock försvinna efter några dagar.

Inför en behandling med Botulinum toxin

När du bokar tid för en Botulinum behandling kommer du att få träffa våra certifierade personal. Tillsammans går ni igenom dina förväntningar och önskemål, du kommer få information om ingreppet och tiden efter. Om du är en lämplig kandidat för behandling med Botulinum kommer ingreppet med största sannolikhet att ske under konsultationen eller i direkt anslutning.

Vi brukar alltid rekommendera patienter att avstå från blodförtunnande medicin innan behandlingen. Detta för att förhindra eventuella blödningar och minska risken för blåmärke. Vi avråder alltid injektion med botulinom toxin i samband med graviditet.

Hur går behandlingen till?

Om vår certifierade sjuksköterska eller läkare anser att du är lämplig för en behandlingen sker detta oftast i samband med första konsultationen. Man brukar inte behöva bedöva området inför injektionen men om du känner oro eller är känslig för smärta finns självklart alltid denna möjlighet.

Injektionen med Botulinum sker genom en mycket tunn nål som förs in under huden, då en liten mängd botulinom toxin injiceras. Allt som allt tar behandlingen ca femton till tjugo minuter och du kan återgå till din vardag direkt.

En botulinum behandling går utmärkt att kombinera med andra typer av ingrep så som injektion med fillers, detta kallas för kombinationsbehandling.

Tiden efter en Botulinum toxin behandling

En injektion med botulinom toxin är relativt smärtfri och går snabbt att utföra, slutresultatet uppnås efter cirka 1-2 veckor. Om du valt injektion mot rynkor och fina linjer kan det vara bra att veta att det kan uppstå mindre blåmärken efter behandlingen, detta eftersom ansiktet är ett känsligt område med tunn hud.

Vi rekommenderar alltid våra patienter att fortsätta sin dag som vanligt, det vill säga att använda det behandlade området som vanligt. Detta eftersom det stimulerar det behandlade området och ger bättre resultat. Du bör dock aldrig gnugga eller massera det behandlade området då detta kan tvinga ut injicerad Botulinum toxin till närliggande muskulatur.

Oftast brukar det ta några dagar innan effekten av Botulinum helt sätter in. Effekten av en behandling med Botulinum är inte permanent utan består i i ca tre till sex månader. Det innebär att du kan behöva göra om behandlingen mellan två till tre gånger per år för att bibehålla effekten.

Se vår kontaktsida här, eller ring oss för att boka tid på 040-65 66 660.

Varmt välkommen till oss på Estetikcentrum!