Fortrolighedspolitik

Dette dokument er en fortrolighedspolitik i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets forordning (EU) 2016/679).

Princip

Estetikcentrum følger retningslinjerne baseret på EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Integritet af personlige, bruger- og kundedata i Estetikcentrums lokaler, systemer og tjenester er et af de vigtigste aspekter af datasikkerhed behandlet i Estetikcentrums organisation.

Estetikcentrum bruger ikke personlige data på anden måde end for at sikre det lovede serviceniveau for kunderne eller for at opfylde juridiske krav eller legitime interesser. Personoplysninger lagres ikke længere end nødvendigt og bruges ikke til markedsføring. Estetikcentrum overfører ikke personoplysninger uden for EU / EØS.

Databeskyttelse og konsekvensanalyser (DPIA) udføres årligt, eller når det anses for nødvendigt for at sikre, at alle regler overholdes i Estetikcentrums tjenester, systemer og produkter.

Du kan kontakte firmaet Estetikcentrum via kontaktoplysninger eller ved at angive emnet for anmodningen. For yderligere information, se afsnittet “Registrerede personers rettigheder” nedenfor.

Formål med behandling af personoplysninger

Estetikcentrum indsamler oplysninger om din computer og dine besøg på hjemmesiden. Disse oplysninger inkluderer geografisk placering, type browser, referencekilde, hvor længe besøgene sidder og antallet af sider, du har besøgt.

Oplysninger bruges baseret på firmaets Estetikcentrums legitime interesser med at administrere dette websted og forbedre webstedets brugervenlighed.

Hvis du bruger kontaktformularen, indsamler Estetikcentrum din e-mail-adresse og andre oplysninger, du angiver i tekstfeltet.

Denne information bruges baseret på den registrerede persons samtykke og Estetikcentrums legitime interesser i at kommunikere og forbedre tjenesten.

Personlige oplysninger indsamlet på dette websted vil blive brugt til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Estetikcentrum bruger ikke personlige data til noget andet formål, såsom for eksempel profilering af dem, der besøger webstedet, medmindre Estetikcentrum har informeret om dette formål og, hvor det er relevant, har fået dit samtykke til at gøre det. Derudover gemmer Estetikcentrum kun dine personlige data så længe det er nødvendigt for at nå det formål, hvortil de blev indsamlet, eller i henhold til de obligatoriske opbevaringsperioder, der kræves i henhold til gældende lov.

Informationskällor

Estetikcentrum indsamler, gemmer og bruger følgende kategorier af personlige oplysninger, som du giver os direkte eller indirekte via vores hjemmeside:

information om besøg på og brug af dette websted personlige data leveret i kontaktformularer

Videregivelse af oplysninger

Estetikcentrum videregiver oplysninger, der er indsamlet om dig i forbindelse med webstedsbesøget:

til vores Google-tjenesteudbyder, der kun kan behandle personlige data på vores vegne;

https://policies.google.com/privacy

at administrere dette websted og forbedre brugervenligheden på webstedet.

at kommunikere med dig og forbedre vores tjenester.

På grund af den tekniske løsning, der bruges til at administrere dataene, kan nogle af dem være fysisk placeret på serverne til eksterne personlige dateassistenter og administreres ved hjælp af en teknisk forbindelse.

Som regel behandles eller overføres ingen personoplysninger uden for EU / EØS.

Bortset fra som beskrevet i denne fortrolighedspolitik, videregiver vi ikke oplysninger til tredjeparter.

Sikkerhed af personoplysninger

Estetikcentrum vil træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til dine personlige oplysninger.

Forudsat at personlige data gemmes på sikre servere, der er beskyttet af tekniske systemer.

Tredjepartswebsteder

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Denne fortrolighedspolitik dækker ikke links på dette websted, der går til andre tredjepartswebsteder, og Estetikcentrum er ikke ansvarlig for de fortrolighedspolitikker, der hører til sådanne tredjepartswebsteder.

Anvendelser af cookies

Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies i vores cookiepolitik.

Registrerede personers rettigheder

I henhold til GDPR har en person, hvis data er indsamlet, ret til at kontrollere de oplysninger, der er registreret, og til enhver tid at trække sit samtykke tilbage.

En person, hvis data er indsamlet, har ret til at begrænse behandlingen, kræve korrektion, ændring eller sletning af personligt identificerbare oplysninger i registret, som under hensyntagen til det formål, hvortil oplysningerne behandles, er forkert, unødvendigt, ufuldstændigt eller forældet . En person har også ret til at modtage en kopi af sådanne oplysninger leveret til Estetikcentrum direkte af personen selv (dataportabilitet). Hvis en særlig anmodning afvises, modtager personen en skriftlig erklæring om sagen.

Hvis du udøver din ret til adgang eller anmoder om dataportabilitet, skal du angive, at anmodningen vedrører registeroplysningerne på Estetikcentrum-webstedet.

En anmodning kan indgives skriftligt i et underskrevet brev, i en e-mail eller i en kontaktformular på hjemmesiden og sendes til følgende adresser:

Estetikcentrum Sverige AB
Skatteregistreringsnummer SE559048981001
Privacy manager
Ali Bagher
info@estetikcentrum.se
estetikcentrum.se/kontakt

Studentgatan 6
Malmö 211 38
SVERIGE

Telefonnummer: +46 (0) 40 656 66 60

Registrerede personer har ret til at indgive en klage til en regulerende myndighed, især i den medlemsstat, hvor han eller hun normalt opholder sig, arbejder eller for en påstået overtrædelse af GDPR.