Åderbråck

Behandling och operation av åderbråck på Estetikcentrum i Malmö

Åderbråck är blodådror som inte riktigt fungerar som de ska. Problemet är mycket vanligt och oftast helt ofarligt. Tyvärr kan åderbråck dock upplevas som mycket missprydande. Därför vänder sig många till oss för att få hjälp att ta bort åderbråck.

På vår klinik i Malmö utför vi behandling av alla typer av åderbråck – allt från injektionsbehandling av små synliga blodkärl till operation av stora slangliknande åderbråck. Oavsett vilket är det tack vara vår stora erfarenhet och moderna teknologi förhållandevis enkla behandlingar.

Det finns tre typer av onormala, prominenta vener i benen:

Spindelvener är små utvidgade blodkärl som ser ut som röda, lila eller blå spindelväv på huden. De är platta och kan se ut som små blåmärken.
Retikulära vener är mer utvidgade och sitter djupare än spindelvener. De är oftast blå och platta och sitter på benets baksida, särskilt bakom knäet.
Vanlig åderbråck är förstorade vener som buktar utåt. De kan vara blå, lila eller bruna och se ut som ojämna, böjda sladdar.

Alla dessa onormala ådror och venösa avvikelser uppstår vid ansamling av blod i ådran. Problemen är vanligast i antingen de ådror som går längs hela benet eller de du finner på vaden. Ådran fungerar inte som den ska och blod pumpas inte upp. Till följd av detta finns mer blod i ådran än normalt vilket leder till utbuktningar.

Exempel på före- och efter en åderbråcksoperation.

Estetikcentrum om Åderbråck

Oavsett om dina åderbråck beror på åldrande, graviditet eller gener kan de vara jobbiga och pinsamma. Kanske insisterar du på att ha på dig långbyxor eller långa kjolar för att täcka dem, eller kanske undviker du sociala evenemang.

Åderbråck kan även klia och vara smärtsamma. De kan utvecklas till mer allvarliga hälsoproblem. Då åderbråck kan förvärras med åren om de inte behandlas är det bäst att bli av med dem så snart som möjligt.

Borttagning av spindelvener och åderbråck kan befria dig från fula och/eller smärtsamma vener utan lång återhämtningstid.

Se din operation i 3D

Denna animationsvideo visar en ungefärlig beskrivning av operationen. Mindre skillnader kan förekomma i verkligheten, baserat på kirurgens erfarna bedömning vid varje enskild operation.

6 anledningar till varför din åderbråcksbehandling och borttagning av spindelvener i Malmö är bättre hos Estetikcentrum

1. Din åderbråcksbehandling eller spindelvensborttagning utförs av en specialiserad kärlkirurg.

Åderbråcksborttagning har blivit populärt och många kliniker erbjuder denna behandling. Men hos andra kliniker utförs operationen ofta av en kirurg som saknar formell utbildning inom de problem som kan uppstå. Hos oss utför en specialiserad kärlkirurg ingreppet. Dr. Tobias Kühme ar specialiserad inom venbehandlingar, omplaceringar och endovaskulara behandlingar.

Blodkärlen i din kropp är trots allt livsviktiga for din existens så självklart vill du att någon som ar specialiserad på området ska utföra operationen.

2. Du får först ett ultraljud som säkrar att dina åderbråck kan behandlas.

Alla vener kan inte behandlas säkert. Vener som sitter djupt I kroppen innehåller majoriteten av ditt blod. Dessa kallas passande nog för djupa vener och kan inte behandlas kirurgiskt då ett ingrepp kommer att påverka din vitala blodcirkulation. Utöver detta kan djupa vener som inte fungerar som de ska påverka vener som sitter närmare huden (så kallade ytliga vener).

Om du behandlar ytliga vener men de djupa venerna inte fungerar som de ska ökar risken för att problemet återkommer. Av denna anledning ger vi dig först ett ultraljud för att säkra oss om att dina vener kan behandlas effektivt.

Om vi upptäcker att dina djupa vener inte fungerar som de ska kan vi rekommendera dig att bara kompressionsstrumpor. Detta kan förbättra deras kondition.

3. Vi erbjuder radiofrekvensteknologi, inte laser.

Borttagningen av åderbråck involverar att venerna varsamt värms upp. Detta görs med ett litet kirurgiskt snitt bakom eller strax under knäet genom vilket en kateter skickas. Katetern, som endast är några millimeter tjock, kan innehålla radiofrekvent fiber eller laserfiber som används for att värma upp venen och förstöra den.

Båda dessa tekniker kan uppnå långsiktiga resultat men vi anser att endovaskulär radiofrekvent ablation (RFA) är en klart bättre metod av en viktig anledning: du upplever mindre smärta och obehag efter operationen. Detta beror främst på att RFA utger mindre värme än laser vilket minskar risken for trauma. Mindre smärta och obehag gör det till en lättare behandling för dig. Det är inte bara våra patienter som menar det, det har även blivit vetenskapligt bevisat.

I en studie från 2010, Laser and Radiofrequency Ablation Study (LARA study): A Randomised Study Comparing Radiofrequency Ablation and Endovenous Laser Ablation (810 nm), behandlades patienter med åderbråck på båda benen med en av de två metoderna på vardera ben. Patienter upplevde “betydligt mindre smärta” i benet som behandlades med RFA, samt mindre synliga märken.

Även om RFA kostar oss mer anser vi inte att du ska genomgå en sämre behandling när ett bättre alternative finns.

4. Du kan återgå till arbete direkt efter behandlingen.

Åderbråcksbehandling var länge ett större kirurgiskt ingrepp. Med denna traditionella metod togs åderbråcken bort genom att dra ut dem från benet. Riskerna var höga och du kan säkert föreställa dig hur lång återhämtningsperioden var. Lyckligtvis är vår mer avancerade teknik betydligt snällare mot kroppen med mycket färre risker involverade. Dessutom är smärtan och obehaget associerat med RFA så mycket mildare att du kan genomgå operationen utan att behöva en viloperiod hemma efteråt. Många av våra patienter återgår direkt till arbetet och andra vardagliga rutiner. Faktum ar att vi rekommenderar att du håller kroppen aktiv och inte vilar for mycket under längre perioder under behandlingsdagen då det kan ha en negativ inverkan på din återhämtning.

5. Vi minskar risken for att spindelvener och åderbråck återkommer.

Spindelvener behandlas med scleroterapi, en behandling som involverar injicering av en typ av vätska i ådern. Denna vätska sluter ådern tillräckligt länge for att blod inte längre ska ta sig igenom den, vilket leder till att den kollapsar. När den inte längre används absorberas ådern av kroppen. Endast ett närmast osynligt ärr kvarstår, men det är inte ovanligt att spindelvener som behandlats återuppstår. Detta sker när blod pumpas genom ådrorna och öppnar dem på nytt. För att minska risken för att detta sker rådger vi vara patienter att att lägga tryck på de behandlade spindelvenerna samt resten av benet.  Detta uppnås genom att bära kompressionsstrumpbyxor konstant i 2-3 dagar.

Vid åderbråck bärs kompressionsstrumpbyxor för att förhindra att de behandlade venerna öppnas på nytt.

6. Vi använder lokal anestesi.

Vid behandling av åderbråck pumpas lokal anestesi in i muskeln i behandlingsområdet. Denna bedövning injiceras längs med kärlen så att du inte upplever något obehag under behandlingen. Det hjälper även till att skydda vävnader.

Anestesi behövs inte vid borttagning av spindelvener då denna behandling inte är lika smärtsam. Injektionerna känns som små nålstick. Om du är känslig kan begränsad smärtlindring erbjudas.

Din konsultation

Du kommer att få träffa vår vaskulära kirurg för att diskutera dina problem. Kirurgen kommer att undersöka dina vener och se över din medicinska historik för en bedömning. Du kommer även att få detaljer kring behandlingen så att du kan känna dig säker och bekväm med processen.

Ett ultraljud görs även vid åderbråck för att säkra att behandling är säkert och effektivt för dig.

Din behandling

Spindelvener

Skleroterapi är en relativt enkel behandling. En rad injektioner görs in i spindelvenerna, sedan beläggs områdena med bandage och kompressionsstrumpbyxor. Mer än en behandling kan behövas för att få bort alla vener.

Åderbråck

Lokal anestesi administreras. Ett snitt görs nära knäet och lokal anestesi ges kring kärlen. En katet sätts in så att den kan dras längs venen. När venen behandlats tas kateten bort och snittet sluts. Bandage och kompression läggs på.

Återhämtning

Spindelvensborttagning kräver inte någon längre återhämtningsperiod. Det enda du behöver göra är att ha på dig kompressionsplagget i 2-3 dagar. Detta hjälper till att minska risken för att problemen återuppstår. Du kan återgå till vardagliga aktiviteter som vanligt.

Vid borttagning av åderbråck kommer du behöva ha på dig bandage i 2-3 dagar, sedan byta till kompressionsstumpor i några veckor efter det. Detta hjälper till att lägga tryck på det behandlade området så det inte återöppnar sig. Du kan arbeta som vanligt och gå runt, men krävande fysisk aktivitet så som att springa eller styrketräna bör undvikas i tre veckor.

Du kan få lite blåmärken och uppleva ömhet men detta försvinner inom några veckor. Om du behöver stå eller sitta under längre perioder under återhämtningen är det en bra idé att aktivera benmusklerna periodvis för att hjälpa cirkulationen. Undvik att ha på dig något restriktivt kring mittsektionen då detta kan hindra blodcirkulationen. Undvik högklackat av samma anledning.

Dina resultat

Svullnader och blåmärken försvinner gradvis. Efter tre månader bör det mesta vara borta och du kan se resultatet av din operation.

Våra patienter upplever ökad självsäkerhet. Precis som dem kommer du att vara mycket gladare och nöjd med ditt utseende!

Vanliga frågor

Vad är åderbråcksbehandling och hur går det till?

Åderbråck behandlas med radiofrekvent ablation (RFA). Denna teknik involverar att de påverkade ådrorna utsätts för RFA-fiber. Ingreppet tar under en timme och du kan återgå till vanliga aktiviteter direkt efteråt. Du behöver inte tid borta från jobbet.

Vad orsakar åderbråck?

Åderbråck uppstår när ådran inte pumpar blod som den ska. Blodet samlas och gör ådran större. Det finns flera anledningar till att detta sker varav några är följande:

Åldrande: Åldrande reducerar elasticiteten av åderväggarna och de töjs ut, vilket försvagar valven.

Graviditet: Graviditet ökar hur mycket blod en kvinna har i sin kropp samtidigt som det minskar mängden blod som cirkulerar genom benen. Dessa förändringar hjälper fostret att växa men ökar risken för åderbråck.

Övervikt: Om du är överviktig ökar trycket på dina ben. Detta kan försvaga valven i ådrorna.

Brist på motion: Att leda en stillasittande livsstil eller att stå i långa perioder minskar blodcirkulationen i benen. Gå eller att cykla är bra för att hålla igång blodcirkulationen.

Vad är spindelvenbehandling?

Spindelvener kan tas bort på en rad olika sätt. En av de mest vanliga är skleroterapi som involverar injicering av en vätska som kollapsar venens väggar, vilket stänger ute blodflödet. Det är en relativt smärtfri procedur med väldigt kort återhämtningstid.

En annan vanlig behandling är med laserteknologi.

Vad är bäst, skleroterapi eller laser?

Skleroterapi anses vara den gyllene standarden inom spindelvensborttagning, särskilt på benen. En rad studier bevisar att skleroterapi konsekvent uppnår bättre resultat.

Är spindelvener allvarliga?
De är mer ätt estetiskt problem än en hälsofara. De ger ingen klåda eller smärta, till skillnad från åderbråck.

Är spindelvener permanenta?
De kan vara permanenta eller temporära. De kan uppstå och sedan gradvis försvinna helt med tiden. Kvinnor som får spindelvener under graviditet kan uppleva att vissa försvinner efter födseln.

Åderbråck å andra sidan tenderar att vara mer permanenta. De kan förbättras med tiden men försvinner vanligtvis inte helt. Faktum är att de ofta förvärras med tiden och kan leda till mer allvarliga hälsoproblem.

Här bokar du tid online för konsultation till våra specialister.
Du kan också ringa oss på 040-65 66 660.

Varmt välkommen till oss på Estetikcentrum!

Steg 1 av 3

Välj behandling

Steg 2 av 3

Välj datum

Steg 3 av 3 – slutför bokning

Till sist så ska du fylla i dina personuppgifter. Titta också på bokningsdetaljerna så att de stämmer, och klicka på Bekräfta bokning när du vill slutföra din bokning.

Behandling:

Datum: {{ data.selectedSlot.time }}

Slutför bokning

Fyll i dina personuppgifter. Titta också på bokningsdetaljerna så att de stämmer, och klicka på Bekräfta bokning när du vill slutföra din bokning.

Behandling:

Datum: {{ data.selectedSlot.time }}

Du behöver ha ett svenskt personnummer för att kunna boka tid online. Har du inget är du välkommen att kontakta oss på 040-65 66 660 så hjälper vi dig.

You need a Swedish personnummer (social security number) to book online. If you don't have that please contact us at 040-65 66 660 and we will help you.

Tack, din bokning är nu genomförd!

Behandling:

Datum: {{ data.booking.timeStart }}

Tack, din bokning är nu genomförd! En bokningsbekräftelse kommer att skickas till den mejladress du uppgav vid bokningen.

Uteblivet besök debiteras med 500 kr. (775 kr för tandläkarbesök). Avbokning sker minst 24 h innan.

Delbetala din behandling

0 kr

50 000 kr

Låna kr

Betala ca kr/mån

Hos Medical Finance kan du låna upp till 200 000 kr

Ansök om lån direkt genom att besöka Medical Finance hemsida på medicalfinance.se

Medicalfinance.se

* Ränta 0%. Effektiv ränta enl. KoV riktlinjer för ett lån på 50.000 kr, 24 mån återbetalning, uppläggningsavgift ca 695 kr, adm.avgift ca 45 kr/mån, blir ca 3,42%. Variation kan förekomma beroende på kreditbolag och låneprodukt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search