Privatlivspolitik

Dette dokument er privatlivspolitikken i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (Europa-Parlamentets forordning (EU) 2016/679).

Princip

Estetikcentrum følger de retningslinjer, der er baseret på EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Integriteten af personlige data, bruger- og kundedata på Estetikcentrum lokaler, systemer og tjenester er et af de vigtigste aspekter af datasikkerhed, der behandles i Estetikcentrum organisationen.

Estetikcentrum bruger ikke persondata på anden måde end til at sikre det lovede serviceniveau over for kunderne eller til at opfylde lovkrav eller legitime interesser. Persondata opbevares ikke længere end nødvendigt og anvendes ikke til markedsføring. Estetikcentrum overfører ikke persondata til lande uden for EU/EØS.

Databeskyttelses- og konSEKvensanalyser (DPIA) udføres årligt, eller når det skønnes nødvendigt, for at sikre, at der tages højde for alle regler i Estetikcentrum tjenester, systemer og produkter.

Formål med behandling af personlige data

Estetikcentrum indsamler oplysninger om din computer og dine besøg på hjemmesiden. Disse oplysninger omfatter geografisk placering, browsertype, referencekilde, besøgets varighed og antallet af besøgte sider.

Oplysningerne bruges ud fra Estetikcentrum 's legitime interesser til at administrere dette websted og til at forbedre webstedets brugervenlighed.

Hvis du bruger kontaktformularen, indsamler Estetikcentrum din e-mailadresse og andre oplysninger, du angiver i tekstfeltet.

Disse oplysninger bruges baseret på den registreredes samtykke og Estetikcentrum 's legitime interesser i at kommunikere og forbedre tjenesten.

Personlige data indsamlet på denne hjemmeside vil blive brugt til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Estetikcentrum vil ikke bruge personlige data til yderligere formål, såsom for eksempel profilering af dem, der besøger hjemmesiden, medmindre Estetikcentrum har informeret dig om et sådant formål og, hvor det er relevant, har fået dit samtykke til at gøre det. Derudover vil Estetikcentrum kun opbevare dine personlige data, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til, eller i de obligatoriske opbevaringsperioder, der kræves i henhold til gældende lovgivning.

Du kan kontakte virksomheden Estetikcentrum via kontaktoplysningerne eller ved at angive emnet for forespørgslen. For mere information se afsnittet "De registreredes rettigheder" nedenfor.

 

Kilder til information

Estetikcentrum indsamler, opbevarer og bruger følgende kategorier af personoplysninger, som du giver os direkte eller indirekte via vores hjemmeside:

  • Oplysninger om besøg på og brug af denne hjemmeside
  • Personlige data i kontaktformularer

Videregivelse af oplysninger

Estetikcentrum videregiver oplysninger, der er indsamlet om dig i forbindelse med dit besøg på hjemmesiden:

  • Til vores tjenesteudbyder Google, som kun kan behandle personoplysninger på vores vegne.
  • For at administrere dette websted og forbedre webstedets anvendelighed.
  • At kommunikere med dig og forbedre vores tjenester
På grund af den tekniske løsning, der bruges til at administrere dataene, kan nogle af dem være fysisk placeret på eksterne databehandleres servere og administreres ved hjælp af en teknisk forbindelse. Som hovedregel behandles eller overføres ingen personoplysninger uden for EU/EØS. Bortset fra som angivet i denne privatlivspolitik videregiver vi ikke oplysninger til tredjeparter.

Sikkerhed for personlige data

Estetikcentrum vil træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til dine personlige data. Personlige data opbevares på sikre servere, der er beskyttet af tekniske systemer.

Tredjeparts hjemmesider

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Denne fortrolighedspolitik dækker ikke links på dette websted til andre tredjepartswebsteder, og Estetikcentrum er ikke ansvarlig for fortrolighedspolitikkerne på sådanne tredjepartswebsteder.

Brug af cookies

Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies, i vores Cookiepolitik.

De registreredes rettigheder

En person, hvis data er blevet indsamlet, har i henhold til GDPR ret til at kontrollere de registrerede oplysninger og til enhver tid at trække sit samtykke tilbage.

En person, hvis data er blevet indsamlet, har ret til at begrænse behandlingen, kræve korrektion, ændring eller sletning af personligt identificerbare oplysninger i registret, der er unøjagtige, unødvendige, ufuldstændige eller forældede, under hensyntagen til det formål, hvortil oplysningerne behandles. En person har også ret til at modtage en kopi af sådanne oplysninger, der er givet til Estetikcentrum direkte af personen selv (dataportabilitet). Hvis en specifik anmodning afvises, vil personen modtage en skriftlig forklaring på problemet.

Hvis du udøver din ret til adgang eller anmoder om dataportabilitet, bedes du angive, at anmodningen vedrører registerdataene på webstedet Estetikcentrum.

En anmodning kan fremsættes skriftligt i et underskrevet brev, i en e-mail eller i en kontaktformular på hjemmesiden og sendes til følgende adresser:

Estetikcentrum Sverige AB
Skatteregistreringsnummer SE559048981001
Ansvarlig for privatlivspolitik
Ali Bagher
info@estetikcentrum.se
estetikcentrum .se/contact

Studentgatan 6
Malmø 211 38
SVERIGE

Telefonnummer: +46 (0) 40 656 66 60

Registrerede har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor han eller hun normalt bor, arbejder eller for en påstået overtrædelse af GDPR.

Har du et spørgsmål om privatlivspolitikken?

Stil dit spørgsmål nedenfor, så kontakter vi dig. Du kan vælge, om du vil kontaktes via telefon eller e-mail.