Integritetspolicy

Detta dokument är Integritetspolicy i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europarlamentets förordning (EU) 2016/679).

Princip

Estetikcentrum följer riktlinjerna som baseras på EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Integritet för person-, användares- och kunders uppgifter i Estetikcentrum lokaler, system och tjänster är en av de viktigaste aspekterna för datasäkerhet som behandlas i Estetikcentrum organisation.

Estetikcentrum använder inte personuppgifter på något annat sätt än för att säkerställa den utlovade tjänstenivån för kunder eller uppfylla lagliga krav eller legitima intressen. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och används inte i marknadsföring. Estetikcentrum överför inte personuppgifter utanför EU/EES.

Dataskydds- och konsekvensbedömningar (DPIA) utförs årligen eller när det bedöms vara nödvändigt för att garantera att alla regler beaktas i Estetikcentrum tjänster, system och produkter.

Syfte med behandling av personuppgifter

Estetikcentrum samlar in information om din dator och dina besök på webbplatsen. Denna information omfattar geografisk belägenhet, typ av webbläsare, referenskälla, hur länge besöker varar och antal sidor du har besökt.

Information används baserat på företaget Estetikcentrum berättigade intressen att administrera denna webbplats och för att förbättra webbplatsens användbarhet.

Om du använder kontaktformuläret samlar Estetikcentrum in din e-postadress och andra uppgifter du lämnar i textfältet.

Denna information används baserat på den registrerade personens samtycke och Estetikcentrum berättigade intressen att kommunicera och förbättra tjänsten.

Personuppgifter som samlas in på denna webbplats kommer att användas för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Estetikcentrum kommer inte att använda personuppgifter i några fler syften, som, till exempel, att profilera de som besöker webbplatsen, såvida inte Estetikcentrum har informerat om ett sådant syfte och, när det är tillämpligt, har erhållit ditt samtycke att göra det. Dessutom kommer Estetikcentrum endast att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte som de samlades in för eller enligt de obligatoriska lagringsperioder som krävs enligt tillämplig lag.

Du kan kontakta företaget Estetikcentrum genom kontaktuppgifter eller genom att ange ämne för förfrågan. För mer information se avsnittet “Registrerade personers rättigheter” nedan.

 

Informationskällor

Estetikcentrum samlar in, lagrar och använder följande kategorier av personuppgifter som du lämnar till oss direkt eller indirekt via vår webbplats:

  • Information om besök på och användningen av denna webbplats
  • Personuppgifter som lämnats i kontaktformulär

Avslöjande av information

Estetikcentrum yppar information som samlats in om dig i samband med webbplatsbesöket:

  • Till vår tjänsteleverantör Google som endast kan behandla personuppgifterna på våra vägnar
  • För att administrera denna webbplats samt för att förbättra webbplatsens användbarhet
  • För att kommunicera med dig och förbättra våra tjänster
På grund av den tekniska lösningen som används för att hantera uppgifterna, kan vissa av dem vara fysiskt lokaliserade på servrar hos externa personuppgiftsbiträden och administrerade genom att använda en teknisk anslutning. Som regel behandlas eller överförs inga personuppgifter utanför EU/EES. Utom vad som anges i denna integritetsskyddspolicy, kommer vi inte att lämna ut information till tredje part.

Säkerhet för personuppgifter

Estetikcentrum kommer att vidta adekvata säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande av eller tillgång till dina personuppgifter. Lämnade personuppgifter lagras på säkra servrar som skyddas av tekniska system.

Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy omfattar inte länkarna på denna webbplats som går till andra tredjepartswebbplatser och Estetikcentrum är inte ansvarig för de integritetspolicyer som hör till sådana tredjepartswebbplatser.

Användning av Cookies

Mer om hur vi använder cookies kan du läsa i vår Cookiepolicy.

Registrerade personers rättigheter

En person vars uppgifter har samlats har enligt GDPR rätt att kontrollera informationen som finns registrerad och när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

En person vars uppgifter har samlats har rätt att begränsa behandling, kräva korrigering, ändring eller borttagning av personligt identifierbar information i registret som, med beaktande av det syfte i vilket informationen behandlas, är felaktig, onödig, ofullständig eller föråldrad. En person har även rätt att få en kopia av sådan information som lämnats till Estetikcentrum direkt av personen själv (uppgiftsportabilitet). Om en särskild begäran avvisas, kommer personen att få en skriftlig redogörelse i frågan.

Om du utnyttjar din rätt till åtkomst eller begär uppgiftsportabilitet, ange att begäran rör registeruppgifterna på Estetikcentrum webbplats.

En begäran kan lämnas skriftligen i ett undertecknat brev, i ett e-postmeddelande eller i ett kontaktformulär på hemsidan och skickas till följande adresser:

Estetikcentrum Sverige AB
Skatteregistreringsnummer SE559048981001
Integritetsansvarig
Ali Bagher
info@estetikcentrum.se
estetikcentrum.se/kontakt

Studentgatan 6
Malmö 211 38
SVERIGE

Telefonnummer: +46 (0) 40 656 66 60

Registrerade personer har rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon normalt är bosatt, arbetar eller för en påstådd överträdelse av GDPR.

Har du en fråga om Integritetspolicy?

Ställ din fråga nedan så kontaktar vi dig. Du kan välja om du vill bli kontaktad på telefon eller via email.
Hur vill du bli kontaktad?