به رویای خود حقیقت بخشید

جراحیهای پلاستیک و مراقبتهای زیبایی / عمومی دندان در مالمو

در کلینیک مدرن ما واقع در قلب مالمو، جراحان زبردست و پرسنل باتجربه می یابید. ما پیش و پس از درمان از شما مراقبت می نماییم. مرخصی استعلاجی دریافت خواهید کرد و بعنوان بیمارمان می توانید شبانه روز با ما تماس حاصل نمایید.

در مرکز اِستِتیک با استفاده از کول اسکالپتینگ، چربی را فریز می نماییم و تمام تزریقهای زیبایی توسط جراح زیبایی صورت می گیرند.

جهت کمک مالی با امور مالی پزشکی تماس حاصل نمایید Medical Finans.

medicalfinance_logo_2

رایج

جراحی ها و درمانها

نظرات

تجربۀ بیماران مان

بیش از جراحی زیبایی ساده

مراقبتهای زیبایی دندان

تازه ترین ها

آخرین اخبار و تخفیف ها

در مرکز اِستِتیک واقع در مالمو

به دیدارمان بیایید

 بخشهای مختلف مرکز اِستِتیک

 جزئیات مرکز اِستِتیک

 داندانپزشکان مرکز اِستِتیک