Fettfrysning
(Coolsculpting)

Fettfrysning (med tekniken Coolsculpting)

⁃ Vi skräddarsyr behandlingsplan utifrån dina behov. Vid flera behandlingar lämnas kombinationsrabatt.
Fettfrysning är en effektiv och vetenskapligt bevisad metod för bestående borttagning av fettvävnad som är svår att få bort med träning och kost. Metoden kallas även cryolys och är ett bra komplement/alternativ till traditionell fettsugning. Med fettfrysning tas isolerade fettdepåer enkelt bort utan kirurgiskt ingrepp.

Hur fungerar fettfrysning?

Vid fettfrysning läggs en skyddsduk på huden och vi använder ett handstycke för att suga in fettvävnad. Med hjälp av pumpande vakuum kyls fettvävnaderna ner till minus 10 grader varvid fettcellerna förstörs. Metoden är genomförbar tack vare att fettcellerna är mer känsliga för kyla än kroppens övriga vävnader. På så sätt kan man ta bort fettdepåerna utan att behöva fettsuga eller något annat kirurgiskt ingrepp. Behandlingen tar knappt en timme och resulterar i fettcellernas naturliga celldöd, även kallad apoptos. Övrig vävnad såsom hud, nerver och muskler påverkas inte alls. Behandlingsresultatet är permanent och processen med kroppens upptagning av de döda fettcellerna pågår i cirka 1-2 månader i kroppen. Ungefär 20-25 procent av fettet försvinner efter endast en behandling. Oftast behöver man därför upprepa behandlingen för önskat resultat.

Inför behandlingen med fettfrysning

Innan behandling med fettfrysning påbörjas träffar du våra specialister inom detta område för en inledande konsultation. Där bestäms om metoden är lämplig för dig. Det är viktigt att komma ihåg att fettfrysning inte kan ersätta fettsugning, men många patienter är ändå hjälpta av denna smarta och skonsamma behandling. Vi försöker så långt det är möjligt att tillgodose dina önskemål och du får även information om förväntat slutresultat, även om vi aldrig kan säga på förhand exakt hur utfallet av din behandling blir.

Fettfrysning på vår klinik

På Estetikcentrum ligger vi i framkanten när det gäller fettfrysning och har den modernaste utrustningen. På marknaden finns flera maskiner påstås kunna utföra samma behandling med samma resultat. Estetikcentrum använder oss av en fettfrysningsmaskin från företaget Coolsculpting, som är godkänd av det amerikanska läkemedelsverket FDA (Food and Drug Administration). Till och med november 2012 hade det utförts över 400 000 behandlingar med Coolsculpting-tekniken och över 1300 Coolsculptingmaskiner finns installerade världen över. Studier visar att fettlagret på det behandlade området minskar med cirka 20-40 procent efter en enda behandling.

Fettfrysning på vår klinik forts

Vid fettfrysning kyls fettet ned till -10 grader för bästa effekt. Vi har handmunstycken i flera storlekar för att vi ska kunna erbjuda perfekt passform åt alla. Handmunstyckets kanter består av mjuk medicinsk silikon, vilket ger en naturlig avgränsning och utmärkt passform. Maskinen är justerbar så att handmunstycket successivt sugs fast, vilket gör behandlingen nästan smärtfri.
Fettfrysningen kräver ingen lokalbedövning eller narkos och du kan vara aktiv direkt efter avslutad behandling. Efter behandlingen är det vanligt att det fettfrysta området är rött och kan kännas aningen bedövat. Det går emellertid snabbt över.

Permanent resultat

Kroppen har mycket svårt att skapa nya fettceller igen, så resultatet är bestående. Det ger dig en utmärkt möjlighet att behålla den kroppsform som du vill ha. Det kan dock hända att övriga fettceller växer sig större på de fettfrystas bekostnad. Risken är framför allt märkbar om du har ett högre kaloriintag än vad du borde ha. Därför informerar vi om vad du ska tänka på angående kost och motion efter behandling hos oss. En sund livsstil är som vanligt att föredra.

Fördelar med CoolSculpting

CoolSculpting har utvecklats av forskare vid Harvard universitetet och har godkänts av amerikanska FDA och har EU:s CE-märkning.
Patienter som inte vill ta risken, kostnaden och konvalescensen som kirurgi kräver, har nu för första gången ett val med CoolSculpting. Patienter kan uppnå synbara resultat med en skräddarsydd behandlingsplan framtagen av certifierad CoolSculptingpersonal.

Trygghet

CoolSculpting har kliniskt bevisats vara en säker och effektiv behandling. Med den patenterade säkerhetsmekanismen, Anti-Freeze Detect System, som omöjliggör frysskada, är CoolSculpting den enda ledande kylbaserade, icke-kirurgiska behandlingen för att avlägsna fett som har godkänts av amerikanska FDA-myndigheten. Under behandlingen kan patienter sitta eller ligga ned bekvämt och läsa, arbeta på en laptop eller till och med ta en tupplur. Det behövs inga nålar, inga särskilda dieter och ingen konvalescens. Behandlingen utförs på en klinik av behörig personal.

Vetenskapen bakom CoolSculpting

CoolSculpting har utvecklats av ZELTIQ baserat på en vetenskaplig metod kallad Cryolipolysis (fettfrysning). Cryolipolysis är resultatet av en revolutionerande upptäckt av vetenskapsmännen Dieter Manstein och R. Rox Anderson vid Wellmancentret vid Massachusets General Hospital, som är kopplat till Harvard Medical School. ZELTIQ har exklusiv licens för denna patenterade teknologi och är därför det enda företaget som erbjuder behandlingar baserade på Cryolipolysis.
Deras initiala forskning publicerades i den medicinska journalen Lasers in Surgery and Medicine. Den bevisar att fettceller under huden är mer känsliga för kyla än annan närliggande kroppsvävnad. Sammantaget finns ca 60 vetenskapliga studier och publikationer, fler än för någon annan likvärdig produk. Studierna och publikationerna bekräftar att fettceller som utsätts för noggrant kontrollerad kylning under en tidsperiod börjar genomgå en process där fettcellerna gradvis minskar och dör.

Är du nyfiken på om fettfrysning kan vara något för dig? Har du oönskat fett på mage, lår eller någon annanstans på kroppen som du har svårt att bli av med? Ta en förutsättningslös kontakt med oss så diskuterar vi oss fram till en lämplig lösning för dig.

Se vår kontaktsida här, eller ring oss för att boka tid på 040-65 66 660.

Boka en konsultation här.

Varmt välkommen till oss på Estetikcentrum!