Hur säkert är plastikkirurgi 2024?

Är plastikkirurgi säkert? Kvinna med märken i ansiktet inför plastikoperation

Dela inlägget

Denna artikel har granskats och godkänts av chefsläkare och estetisk kirurg Dr Ali Bagher den 28 februari 2024.

Det råder ingen tvekan om att intresset för plastikkirurgi blir allt större. I takt med att allt fler väljer att genomföra estetiska kirurgiska ingrepp utvecklas också nya, moderna och professionella metoder. Men är plastikkirurgi säkert år 2024? Den moderna teknologin i kombination med kirurgernas utvecklade kunskap gör det oftast säkert att genomföra plastikkirurgi, men som alltid finns det risker som är viktiga att ha vetskap om. 

Inget ingrepp, stort som litet, är helt riskfritt. Det gäller både bröstförstoringar såväl som näskorrigeringar, injektionsbehandlingar eller behandling av ärr. Därför är det viktigt att du är medveten om detta innan du tar ditt beslut.

Hur säkert plastikkirurgi är beror på en rad olika faktorer, till exempel valet av klinik och kirurg, utbildning hos personal, din egen sjukdomshistoria och förutsättningar, samt din eftervård. För att öka chansen för ett lyckat resultat kan du säkerställa att du väljer en professionell och pålitlig klinik med kirurger du har förtroende för.

Teknologiska framsteg och förbättrade standarder

Idag finns det möjlighet att använda mycket avancerad teknik, till exempel bildbehandlingstekniker för att effektivisera planeringen av ditt ingrepp. Dessa tekniker har blivit mycket uppskattade och populära, just för att de minskar risken för komplikationer.

Även standarderna för bland annat certifiering och utbildning hos plastikkirurger har blivit mycket strängare. De nya, rigorösa kraven har införts för att garantera att endast erfarna och kvalificerade kirurger kan genomföra ett ingrepp. Det är dock viktigt att du även känner att du får en personlig kontakt och att du känner dig bekväm med kirurgen som ska genomföra ditt ingrepp. Den personliga kontakten och din trygghet är minst lika viktig.

Eftervård – fokus på din hälsa

Fokus på eftervård har blivit ett betydligt större hos patienter som genomgår plastikkirurgiska ingrepp. Förr var det vanligt att patienter skickades hem alldeles för tidigt, något man fortfarande kan se i många andra länder. Idag är reglerna tydliga och det vanligaste är att patienten stannar kvar över natten vid större operationer. Ett sätt att säkerställa att du minskar riskerna för komplikationer är att välja en klinik där de har ett tydligt fokus på eftervård och uppföljning, så som vi har på Estetikcentrum.

Vi rekommenderar att du alltid väljer en klinik som erbjuder högkvalitativ och professionell eftervård där ditt välmående prioriteras. Det är dock viktigt att komma ihåg att även du som patient har ett personligt ansvar att följa de instruktioner du har fått.

Instruktionerna för din eftervård är specifikt framtagna för ditt ingrepp och bör alltid följas till punkt och pricka. Risken för infektioner och komplikationer ökar om man missköter sin egen eftervård.

Är plastikkirurgi säkert – vågar jag operera mig?

Tittar vi på hur plastikkirurgin ser ut år 2024 är det tydligt att den har förbättrats på många punkter. Till att börja med är den både säkrare och mer avancerad än någonsin förr, men den är också mer flexibel och fler behandlingar, behandlingsmetoder och tekniker kan erbjudas.

Som tidigare nämnt är det viktigt att komma ihåg att det inte finns något ingrepp som är helt fritt från risker. Det innebär inte att du alltid får en komplikation, men du bör vara medveten om att det kan inträffa. Beslutet att genomgå en operation eller inte bör således alltid tas efter att du noga övervägt och diskuterat förutsättningar med en kvalificerad och kompetent kirurg. Med de enorma framsteg som vi ser idag och den ökade medvetenheten hos patienterna får vi dock säkrare och säkrare resultat.

Vill du veta mer om plastikkirurgi på Estetikcentrum? Kontakta oss här eller boka en konsultation med kirurg för att diskutera dina möjligheter. Vi svarar gärna på dina frågor.

Liknande inlägg

Har du en fråga om Hur säkert är plastikkirurgi 2024??

Ställ din fråga nedan så kontaktar vi dig. Du kan välja om du vill bli kontaktad på telefon eller via email.
Hur vill du bli kontaktad?