Blygdläppsplastik

Blygdläppsoperationer på Estetikcentrum i Malmö

En blygdläppsplastik är en operation av blygdläpparna som utförs av både funktionella och estetiska skäl. Det vanligaste önskemålet från våra patienter är att förminska blygdläpparna.

Många kvinnor upplever att de yttre blygdläpparna mister sin stadga och blir större med stigande ålder eller genom graviditeter och barnafödande. Problemet kan också vara medfött.

Storleken på de yttre genitalierna är framför allt ett estetiskt problem, men det kan också skapa svårigheter att bära tighta kläder, idrotta och vara ett hinder i sexlivet. Även ökad tillväxt av inre blygdläpparna kan orsaka smärta, irritation, och obehag med åtsitttande kläder.

På Estetikcentrum har vi stor erfarenhet av blygdläppsoperationer. Alla ingrepp inom estetisk gynekologi utförs av en kvinnlig läkare specialiserad på gynekologisk kirurgi.

Vi erbjuder ett komplett utbud av operationer inom intimkirurgi och har lång erfarenhet inom området. Kvinnlig genital kosmetisk kirurgi är ett växande fält inom plastikkirurgi.

Vi erbjuder en variation av möjligheter som syftar till att förbättra eller föryngra de kvinnliga könsorganen. Målet är att eliminera funktionella problem som kan ha stora psykologiska fördelar för patienterna.

Vad sker före en blygdläppsoperation?

Före operationen får du träffa vår erfarna kvinnliga specialiserade kirurg. Tillsammans går vi igenom dina förväntningar och frågor och all behandling skräddarsys individuellt för att passa just dig optimalt.

Det är vanligt att man är lite nervös före ett intimkirurgiskt ingrepp och det kan också kännas lite pinsamt eftersom det handlar om ett intimt område på kroppen. Det är helt normalt och vår hjälpsamma och erfarna personal tar hand om dig på bästa sätt. Hos oss kommer du att känna dig trygg och komfortabel.

Om du vill kommer du att få se före- och efterbilder på ingreppet för att du ska få en känsla för vad vi kan åstadkomma på intimkirurgisk väg för dig.

Du bör avstå från rökning två veckor före operationsdagen och det är också viktigt att vara helt rökfri under läkeprocessens gång efter ingreppet. För ditt välbefinnandes skull rekommenderar vi att du slutar helt.

Estetikcentrum om Intimkirurgi

Risker och komplikationer med intimkirurgi

Metoderna utförs vanligtvis under narkos, ger hög tillfredsställande och få komplikationer. Vid den inledande konsultationen kommer du att få all information om riskerna med intimkirurgi.

Blygdläppsplastik

Yttre blygdläppoperation

Vid denna blygdläppsoperation korrigerar vi storleken på de yttre blygdläpparna genom uttunning. Ärret ligger vid blygdläpparnas topp och löper längs med försmalnings området. Efter operation kommer de yttre blygdläpparnas storlek att harmonisera bättre med varandra och de inre.

Operation av yttre blygdläppar utförs i narkos. Efteråt kan en viss bedövningskänsla infinna sig i området, men den är av övergående art. I allmänhet kan du gå hem redan samma dag som operationen utförs.

Är de yttre blygdläpparna alltför små har vi också möjlighet att utföra motsvarande ingrepp, det vill säga en förstoring av de yttre genitalierna. Denna operation är dock lite mer ovanlig.

Inre blygdläppsoperation

Ökade tillväxt av inre blygdläpparna kan orsaka smärta, irritation, och obehag med åtsittande kläder. Korrektion av de inre blygdläpparna syftar till att få dem att harmonisera bättre i form och storlek.

De inre blygdläpparnas topp omsluter genom ett veck, klitoris. Klitorisområdet påverkas naturligtvis inte av våra inre intimkirurgiska ingrepp utan kommer fortsatt att vara ett känsligt och upphöjt område.

Målet vid en operation av inre blygdläppar är att de ska hamna i nivå och ligga innanför de yttre blygdläpparna. Det görs med ärr på längsgående är på toppen av de inre blygdläpparna. Alternativt kan man lägga ett V-format snitt vertikalt mitt på blygdläppen.

Här bokar du tid online för konsultation till våra specialister.
Du kan också ringa oss på 040-65 66 660.

Vi utför många estetiska gynekologiska operationer. Lär mer under Intimkirurgi.

Varmt välkommen till oss på Estetikcentrum i Malmö!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search