مدیر گروه بیهوشی، Kristoffer Bjerregaard

دکتر Kristoffer Bjerregaard یک پزشک ارشد و متخصص در زمینه ی بیهوشی و مراقبت های ویژه است. او مدرک پزشکی خود را در سال 1998 و تخصص خود را در سال 2005 دریافت کرده است. او یک پزشک بسیار مجرب و آگاه در مرکز زیبایی Estetikcentrum است برای عمل های بیهوشی است. او سال ها به عنوان نتخصص ارشد بیهوشی دز بیمارستان Ystad فعالیت داشته است.
قبل از آن، او مدیر گروه مراقبت های ویژه و مسئول مراقبت های بیهوشی در بخش های جراحی مختلفی از جمله ارولوژی، ارتوپدی و زنان در بیمارستان دانشگاه Skåne بوده است. او تحقیقات منتشر شده ی بسیاری در نشریات پزشکی دارد. به چندین زبان زنده ی دنیا از جملع دانمارکی، سوئدی و انگلیسی مسلط است. عضو انجمن مراقبت های ویژه اروپا (ESICM) و انجمن پزشکی بیهوشی و مراقبت های ویژه سوئد است.

Part pay your treatment

0 kr

50 000 kr

Loan kr

Pay approximately kr/month

You can loan up to 200 000 kr at Medical Finance

Apply for a loan by visiting the Medical Finance website at medicalfinance.se

Medicalfinance.se

Interest 0%. Efficient interest rate according to KoV guidelines for a loan of 50,000 SEK, 24 months repayment, arrangement fee about 695 SEK, administration fee approximately 45 kr/month, will be about 3.42%. Variation may occur depending on credit companies and loan products.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search