Näsplastik

Näsplastik på Estetikcentrum i Malmö

Näsan är en framträdande del och fungerar som ansiktets fokuseringspunkt. Det är därför viktigt att den är i balans med ansiktets övriga linjer och proportioner. Denna balans utgör ansiktets harmoni och reflekterar kön, etnicitet, ansiktsdimensioner, och den estetiska formen av ditt ansikte.

För att få en bra harmoni i ansiktet är det viktigt att näsans form och storlek skapar en bra balans tillsammans med resten av ditt ansikte. Tyvärr kan det vara så att din inte gör det.

Näsplastik (rhinoplasty, eller “nose job”) är till speciellt för att din näsa ska “passa in”. År 2003, i The Journal of Laryngology & Otology, publicerades en studie med titeln External rhinoplasty: a critical analysis of 500 cases. Studien fann att patienters generella belåtenhet efter ingreppet var otroliga 95,6%!

Våra patienter upplever en kraftig boost i självkänsla eftersom de inte längre skäms över sin näsa. Vissa upplever även att de har lättare för att andas och att de snarkar mindre.

Exempel på före- och efter en näsplastik.

 Bilder före & efter näsplastik

Operation på Estetikcentrum

Näsplastik är ett av de svåraste kosmetiska ingreppen. Inte bara för att din näsa är så synlig men även få den är en så pass central del av dina ansiktsdrag. Även en mindre förändring kan ha stor inverkan på ditt utseende, så pass att folk inte längre känner igen dig.

Du vill ändra din näsa till det bättre, men fortfarande se ut som dig själv. Det är därför det är så viktigt att välja rätt kirurg för ditt ingrepp.

Se din operation i 3D

Denna animationsvideo visar en ungefärlig beskrivning av operationen. Mindre skillnader kan förekomma i verkligheten, baserat på kirurgens erfarna bedömning vid varje enskild operation.

10 anledningar till varför din näsplastik i Malmö är bättre hos Estetikcentrum.

 

1. Vår näsplastikkirurg över 25 års erfarenhet.

Dr. Farooq Nasseri är vår kirurg inom näsplastik som har utfört operationer i över 25 år. Dr. Nasseri en certifierad plastikkirurg och medlem i det danska läkarsällskapet för plastikkirurgi, det internationella sällskapet för plastikkirurgi och det internationella sällskapet för estetisk plastikkirurgi.

Dr. Nasseri har djup kunskap i ansiktets anatomi. Han har genomfört hundratals näsoperationer, från enkla till väldigt komplexa. Faktum är att Dr. Nasseri började sin karriär som en omplaceringsspecialist och först vidareutbildade sig inom kosmetisk kirurgi några år senare. Många av de operationer han genomför har varit rekonstruktiv. Detta är väldigt viktigt att påpeka.

Poängen med rekonstruktiv näsplastik är att återfå näsans normala funktion. Det förbättrar även utseendet. Din näsa kanske inte har utvecklats ordentligt på grund av hälsoproblem eller kan ha skadats i en olycka. Hur som helst kan effekten vara förödande.

I en näsplastik skall näsben och brosk modifieras med extrem noggrannhet för att forma om och återskapa näsans mer naturliga utseende och funktion. Detta gör ingreppet extra komplext. På grund av de många rekonstruerande näsoperationer Dr. Nasseri har utfört är han rätt person för att uppnå dina estetiska mål, oavsett hur svåra de kan vara.

2. Vi bibehåller näsans funktioner

När det gäller näsplastik läggs mycket vikt på den önskade visuella estetiken kring näsan, men att bibehålla näsans funktioner är like viktigt.  Om de underbyggande strukturerna är svaga kan det leda till oönskade förändringar när näsan läker, samt svårighet att andas.

Vår kirurg är väldigt erfaren och väl kvalificerad att uppnå långvarig styrka i näsans strukturer vilket ser till att du kan andas naturligt. Näsan stärks genom att modifiera brosket i näsan. Kringliggande brosk kan böjas för att ge näsan extra stöd. Detta är vår unika kirurgiska metod och alla kirurger gör inte detta, men vi upplever att resultatet blir bättre. Du kommer även uppleva att denna metod minskar andningsproblem i framtiden.

Genom att använda en extern teknik inom näsplastik kan vår kirurg ta ett strukturellt tillvägagångssätt för att uppnå bäst resultat.

3. Din etniska identitet bibehålls

Alla etniska grupper har subtila, men viktiga, karakteristiska drag som kirurgen måste hålla intakta. Vi kan förbättra näsan utan att förlora några av de ursprungliga etniska dragen. För att en näsoperation ska anses lyckad måste din näsa ”passa in” med din etnicitet. För att uppnå detta måste eventuellt vissa former bibehållas eller ändras för att passa in i kulturella normer.

Vår kirurg har både teknisk och kirurgisk kunskap samt en stor förståelse för ansiktets anatomi och konstnärskapet som krävs för att skapa en näsa som inte bara ser bra ut men som är i harmoni med ditt ansikte.

4. Öppen näsplastik är vår specialitet

Det finns två typer av näsplastik: öppen näsplastik och sluten näsplastik. Den slutna tekniken involverar ett kirurgiskt snitt inuti näsborrarna. Fördelen med denna teknik är att inga ärr blir synliga på utsidan av näsan, men nackdelen är att det är mycket svårare för kirurgen att se vad han eller hon gör. Kirurgen kan endast se genom de små snitten inuti näsan. Och eftersom näsplastik kräver extrem noggrannhet för att uppnå resultat är den slutna metoden, där kirurgen delvis opererar i blindo, inte att föredra.

Öppen, eller extern, näsplastik är en teknik som involverar ett horisontellt snitt under huden som skiljer de två näsborrarna. Detta väver samman snitten mellan vänstra och högra näsborren. Kirurgen kan se alla vävnader som måste ändras vilket resulterar i väldigt hög noggrannhet. Det ger dig ett litet synligt ärr, men ärret syns bara om någon tittat upp på dig, under näsan

Dr. Nasseri har utfört massor av näsoperationer med både öppen och sluten metod. Det är hans erfarenhet att den öppna metoden ger mer naturliga resultat med en mycket högre nöjdhetsfaktor bland patienter. Det är därför som han har förfinat sin kirurgiska teknik för att ge dig så små ärr som möjligt. Våra patienter klagar inte på ärr då de är närmast osynliga.

5. Vi minskar risken för infektion

Som med alla kirurgiska ingrepp medför en näsoperation en liten risk för infektion. Då näsplastik oftast utförs under generell anestesi administrerar vi antibiotika innan ingreppet ens börjar. Detta är ett enkelt men viktigt tilltag som kraftigt minskar risken för infektion efter ingreppet.

Infektion efter en näsoperation är väldigt sällsynt men vi anser att det är viktigt att minska risken så mycket som möjligt.

6. Vi minimerar blödningar under ingreppet för färre blåmärken och snabbare återhämtning

Blödningar och blåmärken är två stora bekymmer relaterade till näsplastik. Ju mer du blöder under operationen desto mer trauma blir det. Detta ökar mängden blåmärken efter ingreppet och gör att återhämtningstiden blir längre. Vi vill självklart inte att du ska utsättas för detta! Därför använder vi en eller båda av följande tekniker för att minska blödningen:

– Under ingreppet applicerar kirurgen en avancerad teknik som kallas ”diathermy”. Diathermy sluter blodkärl i näsan så blödning minimeras.

– För ingreppet injiceras lokal anestesi i näsan. Denna inehpller ”lidocaine” och adrenalin. Adrenalin minskar blödningar kraftigt.

7. Du observeras av en personlig sjuksköterska

Direkt efter operationen tas du till återhämtningsrummet. Där kan du vila i lugn och ro i några timmar innan du kan åka hem. En erfaren sjuksköterska kommer tålmodigt att sitta hos dig och hålla koll på dina vitala värden tills du är redo att åka hem. Om du behöver hjälp eller har frågor kan din sjuksköterska hjälpa dig.

8. Du får en goodie-bag

Ingen går hem tomhänt! Du får inte bara gratis mat och dricka i återhämtningsrummet men även en steg-för-steg guide och an påse fylld med godsaker. Du får allt du behöver för att din upplevelse ska bli så positiv som möjligt!

9. Du får ett läkarintyg som ger dig två veckor ledigt

Det är väldigt viktigt att du ägnar dig åt att vila de första veckorna efter ingreppet. Att ta det lugnt är otroligt viktigt för en snabb återhämtning. Det är därför du får ett läkarintyg att ge till din arbetsplats. På så vis kan du återhämta dig utan att behöva oroa dig för jobb och stress.

10. Om du har ett allvarligt problem efter ditt ingrepp är ditt korrigeringsingrepp gratis

Våra patienter får oftast det resultat de önskar. Men i det extremt ovanliga fallet att du får en allvarlig komplikation som måste korrigeras är det bra att veta att vi utför denna korrigering helt kostnadsfritt om det kan utföras kirurgiskt. Du behöver inte betala något – vi tar hand om allt!

Var dock noga med att inse att alla patienter måste ha realistiska förväntningar på ingreppet. Mindre problem så som 100% symmetri mellan högra och vänstra sidan av näsan är inte möjliga att uppnå med näsplastik. Detta då högra och vänstra sidan av ditt ansikte inte är symmetriskt och din näsa måste matcha detta för att se naturlig ut. Mindre korrigeringar kan göras för en extra kostnad.

Konsultation inför din näsoperation

Det första steget i din resa mot en bättre näsa är att träffa din kirurg. Ni kommer att tala om vilka problem du har med din näsa och ditt önskade resultat. Du kan behöva ta med dig bilder på den näsa du önskar. Även om det är viktigt att förstå att de näsorna kanske inte är rätt för dig så ger det oss en bättre bild av vad du vill uppnå.

Ditt nuvarande tillstånd och din medicinska historik kan även ses över för att avgöra om näsplastik är säkert för dig. Till skillnad från andra kliniker där du träffar en patientkonsult eller sköterska är denna konsultation med just den kirurg som ska utföra ingreppet. På så vis kan du vara säker på att din kirurg förstår vad du vill uppnå men kan även se om du känner dig bekväm med dem.

Några ord om simulerad näsplastik med datormjukvara

Vi tror inte på näsplastiksimuleringar. Vi upplever att bilderna som visas av dessa program sällan är precisa då de inte tar med i beräkningarna dina unika ansiktsdrag. Patienter luras ofta till att tro att de kan uppnå något som är omöjligt på grund av omständigheterna som programmet inte tar med i beräkningarna. Näsplastik är inte ett dataspel. Vi föredrar att diskutera potentiella resultat utan att ge dig falska förhoppningar.

Vet du inte vad du vill fixa?

Många patienter söker sig till näsplastik med ett specifikt mål, men andra är inte helt säkra på vilka förändringar som bäst passar deras ansikte. Våra kirurger anstränger sig för att hitta en lösning som passar just dina önskemål och tankar kring dina estetiska förbättringar. För att uppnå detta mål kommer din kirurg att lyssna på dina bekymmer och mål och fastställa realistiska möjligheter. Han kommer sedan att förklara vad om är möjligt och komma med rekommendationer.

Öppna kommunikationslinjer mellan dig och din kirurg är viktiga så du har realistiska förväntningar på resultaten innan du lägger dig på operationsbordet.

Återhämtning efter näsplastik

Det krävs tålamod för att återhämta sig efter näsplastik. Blåmärken och svullnader döljer resultaten men det mesta försvinner efter de första veckorna. Om du har ett svagt näsben kan extra stöd sättas in som tas bort efter några veckor. De små stygnen utanpå näsborrarna tas bort efter en vecka.

Du kommer att ombes använda salin i näsan en period efter ingreppet för att minimera risken för infektion. Ingen antibiotika skrivs ut så länge inga infektioner uppstår.

Generellt kan fullt resultat uppnås inom några månader. Men om du har tjockare hud på näsan kan det ta upp till ett år. Detta då svullnader tar längre tid på sig att lägga sig och det tar längre tid för huden att anpassa sig till den nya nässtrukturen.

Du kan räkna med att återvända till arbete eller skola inom två veckor.

Dina resultat

Först kan du vara besviken på resultaten. Men när svullnaderna lägger sig kommer ditt slutliga utseende att visa sig – och du kommer att bli imponerad! Din näsa kommer inte längre att vara i fokus då den naturligt smälter in med resten av ansiktet. Du kommer att upptäcka att folk inte stirrar längre när de talar med dig. Din näsa kommer att passa in, precis som du önskade.

Vanliga frågor

Vad är näsplastik?

Näsplastik är ett kosmetiskt kirurgiskt ingrepp som ändrar formen och/eller storleken på näsan. Alla delar av näsan kan omformas. För att uppnå harmoniska och proportionerliga resultat.

Vem kan utföra näsplastik?

Näsplastik kan utföras av av en certifierad plastikkirurg med erfarenhet inom området. Kirurgen bör ha god kunskap om ansiktets anatomi och ett öga för detaljer.

Medicinsk turism: Vad anser ni om att göra näsplastik utomlands?

Det är sant att näsplastik utomlands är billigare. Men överväg noga nackdelarna med att resa långt för din operation:

 

  • Du kommer att behöva flera uppföljande möten för att hålla koll på återhämtningsprocessen. Din näsa undersöks och ni kommer att diskutera hur du mår. Den bästa person att träffa är din ursprungliga kirurg eller annan medicinsk personal på kliniken som känner till din situation. Flygbiljetter, boende, mat – föreställ dig kostnaderna kring detta!
  • Medicinska säkerhetsstandarder i andra länder är olika och kraven på kirurgerna kan vara lägre. Detta kan öka risken för komplikationer. I Sverige har vi väldigt höga förutsättningar och standarder.
  • Det är inte ovanligt att komplikationer uppstår först efter att du återvänt hem. Den bäste att tala med om dessa är kirurgen som opererade på dig, för de vet vilka ingrepp som gjordes. Hur ska du resa för att träffa din kirurg om din hälsa försämrats av en infektion eller andra problem?

Av dessa anledningar kan vi inte rekommendera att resa utomlands där andra medicinska standarder hålls.

Vem uppfann näsplastik?

Man tror att det första kirurgiska ingreppet utfördes på en bruten näsa i Indien ca. 600-500 före kristus.

Var sitter stygnen vid näsplastik?

Vid öppen näsplastik sitter stygnen i näsborrarna och strax under näsan. Dessa tas bort efter en vecka och ärren som kvarstår är närmast osynliga. Vid sluten näsplastik sitter stygnen endast i näsborrarna.

Är korrigeringar gratis?

Ja, korrigeringar efter din operation på vår klinik är gratis vid allvarliga problem eller komplikationer.

Hur länge håller näsplastik?

Resultaten håller väldigt längre, så pass att de är snudd på permanenta. Men effekten av åldrande kan ändra näsan något.

Vad är Rhinoplasty och Septoplasty?

Rhinoplasty är en medicinsk term for alla kirurgiska ingrepp som modifierar näsan. Septoplasty är en medicinsk term för all kirurgiska ingrepp som korrigerar avvikande septum. Septoplasty är en vanlig procedur på vår klinik.Är man vaken under operationen?

Generell anestesi används under näsplastikoperationer, så du behöver inte vara vaken. Detta gör operationen mer bekväm för dig.

Vilka är riskerna kring näsplastik?

Riskerna kring näsplastik inkluderar missformningar och infektioner, andningsproblem, ärr och oönskade resultat. Alla dessa minimeras när en erfaren kirurg genomför ingreppet, så som vår näsplastikspecialist.

Läs om Medical Finance här.

Här bokar du tid online för konsultation till våra specialister.
Du kan också ringa oss på 040-65 66 660.

Varmt välkommen till oss på Estetikcentrum!

Steg 1 av 3

Välj behandling

Steg 2 av 3

Välj datum

Steg 3 av 3 – slutför bokning

Till sist så ska du fylla i dina personuppgifter. Titta också på bokningsdetaljerna så att de stämmer, och klicka på Bekräfta bokning när du vill slutföra din bokning.

Behandling:

Datum: {{ data.selectedSlot.time }}

Slutför bokning

Fyll i dina personuppgifter. Titta också på bokningsdetaljerna så att de stämmer, och klicka på Bekräfta bokning när du vill slutföra din bokning.

Behandling:

Datum: {{ data.selectedSlot.time }}

Du behöver ha ett svenskt personnummer för att kunna boka tid online. Har du inget är du välkommen att kontakta oss på 040-65 66 660 så hjälper vi dig.

You need a Swedish personnummer (social security number) to book online. If you don't have that please contact us at 040-65 66 660 and we will help you.

Tack, din bokning är nu genomförd!

Behandling:

Datum: {{ data.booking.timeStart }}

Tack, din bokning är nu genomförd! En bokningsbekräftelse kommer att skickas till den mejladress du uppgav vid bokningen.

Uteblivet besök debiteras med 500 kr. (775 kr för tandläkarbesök). Avbokning sker minst 24 h innan.

Delbetala din behandling

0 kr

50 000 kr

Låna kr

Betala ca kr/mån

Hos Medical Finance kan du låna upp till 200 000 kr

Ansök om lån direkt genom att besöka Medical Finance hemsida på medicalfinance.se

Medicalfinance.se

* Ränta 0%. Effektiv ränta enl. KoV riktlinjer för ett lån på 50.000 kr, 24 mån återbetalning, uppläggningsavgift ca 695 kr, adm.avgift ca 45 kr/mån, blir ca 3,42%. Variation kan förekomma beroende på kreditbolag och låneprodukt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search