Överläkare inom Estetiskkirurgi

Dr Ali Bagher

Dr Ali Bagher är utbildad till läkare vid Lunds universitet. Han tog läkarexamen 2007 och blev legitimerad läkare 2011. Vidareutbildade sig och tog specialistexamen i allmän kirurgi i januari 2016. Dr Bagher har tjänstgjort under flera år på olika kirurgiska kliniker, såsom plastikkirurgiska kliniken, på Skånes Universitets Sjukhus.

Dessförinnan tjänstgjorde han på kirurgiska kliniken på Ystads Lasarett samt Kristianstads Centralsjukhus. Dr Bagher arbetar som estetiskt kirurg och överläkare på Estetikcentrum.

Dr Bagher har genomgått flertal kurser i estetisk kirurgi samt är certifierad injektionsspecialist i Fillers och Toxin.

Dr Bagher är medlem i Svensk Kirurgisk Förening.

Han pratar förutom svenska även flera andra språk flytande, såsom engelska och persiska.

Dr Bagher är också en framgångsrik forskare och har publicerat flera vetenskapliga artiklar inom kirurgi i välkända vetenskapliga tidskrifter världen över. Han presenterade sin forskning för flera av landets framstående professorer och forskare under februari 2017 och disputerade vid Lunds universitet.

Se artikeln i läkartidningen här nedan.

https://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/01/Obligatorisk-drogtest-av-traumapatienter-forslag-i-ny-avhandling/

Nedan visas länken till flera av Dr Baghers vetenskapliga internationella publikationer:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25816859

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26614635

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26089245