Överläkare i Anestesi – Narkos

Dr Kristoffer Bjerregaard

Dr Kristoffer Bjerregaard är överläkare och specialist i anestesi och intensivvård. Han tog sin läkarexamen 1998. Blev färdig specialist i 2005, då han blev europeisk diplomerad i anestesiologi och intensivvård. Dr Kristoffer är en mycket erfaren och kunnig anestesiolog och är Estetikcentrums narkosläkare vid kirurgiska operationer.
Han tjänstgör sedan många år som överläkare på anestesikliniken på Ystads Lasarett.

Dessförinnan tjänstgjorde dr Kristoffer som överläkare på intensivvårdskliniken och som specialistansvarig läkare för anestesivården på flera kirurgiska avdelningar samt bl.a. för urologi, stor ortopedi och obstetrik på Skånes Universitetssjukhus, i Malmö.
Dr Kristoffer har många publicerade forskningsartiklar i medicinsk facklitteratur.

Han pratar flera språk flytande, såsom danska, svenska och engelska.

Dr Kristoffer är medlem i European Society of Intensive Care Medicine (ESICM).
Medlem i Läkarförbundet samt i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård.