Brazilian Buttlift på Estetikcentrum i Malmö

Brazilian Buttlift är ett kirurgiskt ingrepp där vi använder olika tekniker för att skapa den perfekta rumpan. Ofta handlar det om att skulptera fram konturer med hjälp av fettsugning samt lägga till volym genom att transplantera fett från andra delar av kroppen.

En välformad rumpa med fyllighet och rondör på rätt ställen är en symbol för hälsa och skönhet. Därför kan en trött, platt eller hängande rumpa kan ge vem som helst dåligt självförtroende.

Dessvärre medför oundvikliga förändringar som gravitation, gener och åldrande ofta att rumpan förlorar sin form och volym. Ett brazilian buttlift eller en rumpförstoring kan vara lösningen.

Rumpförstoring på Estetikcentrum i Malmö

 Före & Efter bilder – Brazilian butt lift

Brazilian buttlift är ett av de snabbast ökande och mest populära plastikkirurgiska ingreppen. Själva begreppet “Brazilian Buttlift” är marknadsföringstermen för det vi inom medicinen kallar för autolog fettförflyttning till skinkorna.

Denna metod för att skulptera bakdelen använder först fettsugning för att ta bort extra, oönskat fett från andra delar av kroppen, särskilt midjan, nedre ryggen och låren. Många tar även chansen att ta bort fett från magen.

När fettet tagits bort renas det och flyttas till bakdelen. Detta resulterar i en snyggare figur med rundare och fylligare skinkor. Dina skinkor får ett mer naturligt utseende än vad som kan uppnås med silikonimplantat. Eftersom det är ditt eget fett som används minskas även risken för att kroppen avvisar det till närmast noll.

Se din operation i 3D

Denna animationsvideo visar en ungefärlig beskrivning av operationen. Mindre skillnader kan förekomma i verkligheten, baserat på kirurgens erfarna bedömning vid varje enskild operation.

Det brasilianska rumplyftet är en mindre invasiv procedur än andra skinkoperationer. Detta innebär en kortare och mycket enklare återhämtningsperiod. Enligt Augmentation of the Buttocks by Micro Fat Grafting, en vetenskaplig artikel av amerikanske plastikkirurgen Dr. Thomas Roberts, är rumplyft:

  • Säkra
  • Enkla
  • Flexibla gällande storlek och placering av det nya fettet
  • Mycket mindre smärtsamma
  • Bra för att korta återhämtningsperioden
  • Relaterade till en minskad risk för komplikationer

10 anledningar till varför ditt brasilianska rumplyft i Malmö är bättre hos Estetikcentrum

Sedan tekniken utvecklades på 80-talet har brasilianska rumplyft blivit ett av världens mest populära kosmetiska ingrepp. Av denna anledning erbjuds ingreppet hos de flesta kliniker och det kan vara svårt att välja rätt. Här är några av anledningarna till varför du ska välja oss till ditt brasilianska rumplyft:

1. Vi minimerar risken för infektion, även före ingreppet.

Infektion är en risk vid många kirurgiska ingrepp. När infektioner uppstår kan det leda till längre och mer komplicerade återhämtningstider, samt tydligare ärrbildningar. Vi ser till att minska risken för infektion innan ingreppet ens börjar. Detta gör vi genom att ge dig antibiotika innan det första snittet görs. Detta enkla förebyggande tilltag minskar risken för infektioner kraftigt.

2. Du får snyggare kurvor och en bättre profil.

Våra talangfulla plastikkirurger har lång erfarenhet av brasilianska rumplyft. Baserat på deras erfarenhet och kunskap har de konstaterat att de bästa platserna att ta fet från är fettvalkarna och nedre ryggen. Genom att ta fettet från dessa området framhävs din nya rumpas fina form.

3. Dina snitt är bara några få millimeter stora.

Vi försöker minimera trauman som uppstår vid kirurgiska ingrepp så mycket vi bara kan så du får en så enkel återhämtning som möjligt. För att göra detta ser vi till att alla snitt som görs är extremt små. Faktum är att vi vid fettsugningsdelen av operationen gör snitt som bara är 2-4 millimeter, på naturligt placerade ställen i huden. Dessa görs på undre ryggen mitten av ryggen och ett på vardera sida. De sys ihop och läker så de blir närmast synliga. Vid förflyttningen av fettet görs endast nålstick. De är så små att de läker helt av sig själva.

4. Vi använder de nyaste och mest avancerade fettsugningsteknikerna.

Vid ett brasilianskt rumplyft använder vi något som kallas body-jet. Denna maskin använder en vattenstråle för att skapa en lenare och varsammare fettsugning som påskyndar processen och skyddar kringliggande nerver och blodkärl. Fettet som blir kvar slätas ut så inga klumpar syns, vilket ger dig en finare kontur som är jämn. Detta är viktigt då klumpar är ett vanligt problem hos patienter.

5. Du behöver inte vänta på att fettet ska renas.

Våt fettsugningsteknologi filtrerar det borttagna fettet på ett unikt sett. De flesta fettsugningar involverar ett fettet snurras runt i en centrifug för att separera delikata fettceller. Tyvärr kan detta skada fettet vilket gör att det blir mindre kvar till förflyttningen. Med body-jet-systemet renas fettet istället direkt när det samlas upp. Det använder gravitation och vakuum för att sära och rena det användbara fettet på ett mer varsamt sätt för att skydda fettcellerna. Du slipper inte bara att vänta, du får även mer användbart fett över till att forma om din rumpa.

6. Vi flyttar fett med noggrannhet, vilket förbättrar resultaten och hållbarheten.

När vi har tillräckligt med fett till förflyttningen använder vi avancerad teknologi som hjälper till att maximera överlevnaden av fettet och skapa en finare, jämnare form. Denna teknik använder en sorts medicinsk tub för att injicera fettet. När kirurgen drar ut tuben igen lämnas en liten strimma fett kvar. Tekniken hjälper inte bara kirurgen att vara noggrann i placeringen av fettet för att uppnå dina mål, den leder även till resultat som håller längre.

7. Vi värmer upp alla IV- och fettsugningsvätskor.

En vanlig och obehaglig biverkning av många kirurgiska ingrepp är att du vaknar upp och skakar av köld. Detta sker oftast då vätskorna du injiceras med under operationen är kallare än din kroppstemperatur. Vi gör allt vi kan för att du ska hålla dig varm och skön under hela din tid med oss. För att uppnå detta värmer vi upp alla vätskor till kroppstemperatur innan vi administrerar dem.

8. Vi håller dig varm även efter ingreppet.

När operationen är över ger vi dig en varm och skön elektronisk värmefilt för att hålla skakningarna borta medan du vilar i vårt återhämtningsrum. Detta enkla tilltag är en extra kostnad för oss, men vi anser att det är ett viktigt led för att se till att din upplevelse är så positiv som möjligt.

9. 100% observation i återhämtningsrummet.

När operationen är över förflyttas du till vårt tysta återhämtningsrum där du kan slappna av i några timmar innan du kan åka hem. Du kommer troligen att sova mesta av tiden men vi kommer inte att glömma bort dig. Du kommer att ha din alldeles egen sköterska som sitter bredvid dig och ser över dina vitala värden. Sköterskan kan även svara på eventuella frågor du har efter operationen.

10. Du får ett läkarintyg på upp till tre veckor ledigt från jobbet.

Innan du åker hem ger vi dig ett läkarintyg som ger dig upp till tre veckor ledigt. Det är viktigt att du inte lägger för mycket tryck på din nya rumpa medan du återhämtar dig. Detta betyder du inte kan sitta normalt under en tid då detta kan leda till att det nya fettet absorberas av kroppen vilket i sin tur leder till ojämna resultat. Om du har ett kontorsjobb kan du inte jobba under en period. Kom ihåg att ditt slutliga resultat är beroende av hur väl du behandlar din rumpa under läkningsprocessen. Om du ger dig den tid du behöver uppnår du bäst resultat.

Konsultation inför Brazilan Buttlift

Det första steget mot din nya rumpa är en konsultation med din kirurg. Mötet tar oftast en timme och är det bästa sättet att bedöma om du är en passande kandidat för ett brasilianskt rumplyft. Konsultationen kommer att involvera en undersökning av din kropp med särskild fokus på höfter, abdomen och rumpan. Din kirurg kommer att titta efter passande områden för din fettsugning. De kommer även att se på din generella kroppsform för att bedöma hur bästa möjliga resultat kan uppnås. Du kan även tala med din kirurg om eventuella problem du upplever och diskutera dina ultimata mål med operationen.

Din kirurg kommer även att se över din medicinska historik och eventuella risker för att se om du är en passande kandidat. För att vara en passande kandidat måste du uppnå vissa kriterier. Eftersom operationen använder fettceller från din egen kropp så måste du ha tillräckligt för kirurgen att ta av. De vanligaste områdena är nedre ryggen och fettvalkar kring midjan. Detta hjälper även till att framhäva din nya rumpa. De allra bästa patienterna är smått överviktiga, helst runt 10-15 kilo över deras idealiska kroppsvikt. Du behöver ha så pass mycket extra fett då mycket av det som förflyttas till rumpan kommer att absorberas och försvinna. Exakt hur mycket det rör sig om beror på din läkningsprocess. Av denna anledning kan vissa patienter behöva fler än ett ingrepp för att uppnå sitt önskade resultat.

Utöver att tillräckligt med fett måste du även ha utrymme på rumpan. Om det inte finns tillräckligt med plats kan det utgöra extra tryck på fettcellerna vilket gör att mindre av det förflyttade fettet överlever. Det kan även leda till allvarliga komplikationer som kräver medicinska behandlingar. Därför är det så viktigt att din första konsultation är noggrann. Lyckligtvis kommer du att få prata med just den kirurg som ska genomföra ingreppet på dig, så du kan känna sig säker på att du får rätt svar på dina frågor.

Återhämtning efter din rumpförstoring

Det viktigaste under återhämtningsprocessen är kirurgens rekommendationer kring att sitta. Du kommer inte kunna sitta eller ligga på rygg i minst tre veckor efter operationen. Om du sitter på rumpan när den läker kan du skada det fett som desperat försöker skapa ett nytt hem åt sig. Blodkärl kan inte bildas i det nya fettet vilket gör att de dör ut och skapar ojämna resultat. Du kan sitta med en kudde under låren för att lyfta upp rumpan och inte sitta i mer än tio minuter åt gången. Du måste sova på magen eller sidan.

Att återhämta sig från ett brasilianskt rumplyft involverar även kompressionsplagg. Dessa hjälper till att jämna ut de områden från vilka fett togs, utan att lägga något tryck på din rumpa. Det är viktigt att du noga följer din kirurgs instruktioner.

Exakt hur lång tid det tar innan du läkt beror på hur stort ingreppet var och på din egen kropp, men de flesta kan återgå till arbete inom en vecka, om jobbet inte innebär mycket sittande. Om du har ett kontorsjobb kan du behöva vänta i tre veckor – ibland längre. De flesta kan gradvis återgå till vanliga aktiviteter under 4-8 veckor. Med det sagt är det även viktigt att komma ihåg att läkningsprocessen inte är klar ens efter att du återgått till jobbet. Faktum är att det kan ta 3-4 månader för det slutliga resultatet att synas helt. Ha tålamod, din nya rumpa är på väg!

Resultaten

Då allas baksida är olika, och tack vare det brasilianska rumplyftets flexibilitet, kommer två patienters resultat aldrig att vara lika. Du kan generellt förvänta dig en fastare, mer utstående och attraktiv rumpa. De flesta uppnår det resultat de önskar men ett andra ingrepp kan ibland vara nödvändigt.

En av fördelarna med ingreppet är att snitten som görs är väldigt små. När de väl har läkt kommer dina ärr att vara så små att de är närmast osynliga.

Det brasilianska rumplyftet fokuserar på att forma om din kropp genom att ta bort oönskat fett från andra delar av kroppen och placera det på rumpan vilket resulterar i en snyggare helhetsfigur. Tekniken ger volym och en sexigare, mer ungdomlig form, vinkel och generellt utseende. Våra patienter älskar sina nya utseenden, särskilt i byxor eller klänning!

Vanliga frågor

Vad är ett brasilianskt rumplyft?

Denna process involverar att forma om och/eller förstora skinkorna med fett. Fettet tas från andra delar av kroppen med hjälp av fettsugning. Fettet renas och injiceras i skinkorna.

Vad händer om jag inte har tillräckligt med extra fett?

Om du inte har tillräckligt med fett på andra delar av kroppen kommer du inte att kunna uppnå de resultat du önskar. Du kan behöva gå upp i vikt innan ingreppet, eller överväga ett annat alternativ för att fylla din rumpa och förbättra din kroppsform.

Vilka är riskerna?

Precis som med alla kirurgiska ingrepp associeras brasilianska rumplyft med en del risker som du bör känna till. Riskerna är dock väldigt små och det är en teknik som anses mycket säkrare än andra alternativ. Risker inkluderar infektion, blåmärken, ihållande domnande och ojämnheter.

Hur länge håller resultaten?

Resultaten av ett brasilianskt rumplyft håller generellt väldigt länge. Viktminskning och åldrande kan påverka resultaten. Om du går ner i vikt efter ditt ingrepp kan du upptäcka att rumpan blir mindre. Men denna viktminskning är proportionerlig så du behåller fortfarande i viss mån dina kurvor och former.

Boka en konsultation hos oss

Har du frågor eller funderingar angående en rumpförstoring/rumplyft är du välkommen att kontakta oss. Vi finns till för din skull och svarar gärna på frågor om ingreppet, priser, väntetid och andra frågor som du har. Tveka inte att kontakta oss för inledande och förutsättningslös konsultation!

Läs om Medical Finance här.

Här bokar du tid online för konsultation till våra specialister.
Du kan också ringa oss på 040-65 66 660.

Varmt välkommen till oss på Estetikcentrum för ett Brazilian Buttlift i Malmö!

Steg 1 av 3

Välj behandling

Steg 2 av 3

Välj datum

Steg 3 av 3 – slutför bokning

Till sist så ska du fylla i dina personuppgifter. Titta också på bokningsdetaljerna så att de stämmer, och klicka på Bekräfta bokning när du vill slutföra din bokning.

Behandling:

Datum: {{ data.selectedSlot.time }}

Slutför bokning

Fyll i dina personuppgifter. Titta också på bokningsdetaljerna så att de stämmer, och klicka på Bekräfta bokning när du vill slutföra din bokning.

Behandling:

Datum: {{ data.selectedSlot.time }}

Du behöver ha ett svenskt personnummer för att kunna boka tid online. Har du inget är du välkommen att kontakta oss på 040-65 66 660 så hjälper vi dig.

You need a Swedish personnummer (social security number) to book online. If you don't have that please contact us at 040-65 66 660 and we will help you.

Tack, din bokning är nu genomförd!

Behandling:

Datum: {{ data.booking.timeStart }}

Tack, din bokning är nu genomförd! En bokningsbekräftelse kommer att skickas till den mejladress du uppgav vid bokningen.

Uteblivet besök debiteras med 500 kr. (775 kr för tandläkarbesök). Avbokning sker minst 24 h innan.

Delbetala din behandling

0 kr

50 000 kr

Låna kr

Betala ca kr/mån

Hos Medical Finance kan du låna upp till 200 000 kr

Ansök om lån direkt genom att besöka Medical Finance hemsida på medicalfinance.se

Medicalfinance.se

* Ränta 0%. Effektiv ränta enl. KoV riktlinjer för ett lån på 50.000 kr, 24 mån återbetalning, uppläggningsavgift ca 695 kr, adm.avgift ca 45 kr/mån, blir ca 3,42%. Variation kan förekomma beroende på kreditbolag och låneprodukt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search